R2Płatnik (system kadrowo-płacowy)

Efektowne zarządzanie kadrami

Oprogramowanie kadrowo-płacowe R2Płatnik to kompleksowe narzędzie, za pomocą którego można sprawnie kierować działaniami związanymi z zasobami ludzkimi. Jest kompatybilne z systemem SAP Business One i umożliwia prowadzenie ewidencji pracowników z podziałem na grupy, ewidencji umów o pracę czy uszeregowanej struktury danych kadrowych. Planowanie ruchów dotyczących kadr może stać się o wiele łatwiejsze, dzięki uzyskaniu danych i raportów dotyczących efektywności pracy wykonywanej przez zatrudnione osoby. Umiejętne inwestowanie w szkolenia i dokształcanie pracowników będzie przynosiło lepsze rezultaty, przekładając się na wyniki przedsiębiorstwa. Odpowiednie przygotowanie przed ewentualnymi scenariuszami stanowi kolejną zaletę korzystania z rozwiązania SAP B1 Kadry i płace. System R2Płatnik pozwala rozsądniej planować zatrudnienie i koszty wynagrodzeń.

Czas to pieniądz, czyli kontrola pracy

Każda firma przeznacza spore środki na organizowanie czasu pracy. SAP B1 Kadry i płace umożliwia miesięczną oraz roczną ewidencję tego czynnika, również podczas delegacji pracowników. Stworzenie kart urlopowych i zasiłkowych to kolejne ułatwienie dla przedsiębiorstw, dostępne w module. W pakiecie dotyczącym płac i kadr SAP Business One istotnym usprawnieniem zarządzania są również raporty i zestawienia, dzięki którym stale można monitorować wdrożone działania. Wynagrodzenia czy ich rzeczywiste koszty są istotnym aspektem, który wpływa na decyzje podejmowane przez kierownictwo.

R2Płatnik, inaczej SAP kadry i płace, to ważny komponent systemu SAP Business One, czyli jedna z najpopularniejszych metod profesjonalnej obsługi sfery prowadzenia działalności gospodarczej. Zaufanie tysięcy przedsiębiorców na całym świecie, ich pozytywne opinie i doskonałe wyniki osiągane po wdrożeniu nowego rozwiązania potwierdzają jego skuteczność. Korzystanie z nowoczesnego programu do obsługi działalności firmy pozwoli zoptymalizować pracę, zaoszczędzić pieniądze i oszacować kierunki rozwoju. Zestawienia, raporty oraz szybki dostęp do danych pracowników okażą się pomocne podczas planowania ścieżek rozwoju, na przykład związanych z doskonaleniem zawodowym. Ułatwią podejmowanie lepszych decyzji, związanych z warunkami zatrudnienia obecnych i przyszłych pracowników.

SAP kadry to system, w którym liczy się człowiek. Kompleksowo obsługuje wszystkie sfery zatrudnienia pracownika i zbiera najważniejsze informacje na jego temat. Dotyczy to przede wszystkim zaświadczeń, dokumentów kadrowych, umów, aneksów oraz naliczania wynagrodzeń i rzeczywistych kosztów, jakie generują dla pracodawcy. R2Płatnik umożliwia łatwy kontakt z instytucjami i urzędami oraz składanie potrzebnych zestawień sprawozdawczych. Pomaga wysyłać automatyczne przelewy wykonywane w oparciu o listę płac oraz raporty dostarczane przez Urząd Skarbowy czy ZUS. Możliwość rozliczania czasu pracy sprawdzi się nie tylko w przypadku kierowców, ale także pracowników korzystających z czytników RCP. Program do kadr i płac SAP Business One wyróżnia się przyjaznym interfejsem oraz praktyczną funkcją wysyłania powiadomień i przypomnień, które pomagają w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Narzędzia, jakie zapewnia moduł, gwarantują efektowne zarządzanie kadrami i płacami dla małych i średnich przedsiębiorstw. Najważniejsze funkcje to: sprawne rozliczanie umów cywilnoprawnych, elastyczny system naliczania wynagrodzeń, wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów czy ewidencja list płac, a także możliwość tworzenia wielu list w miesiącu. System wyróżnia się atrakcyjną ceną i możliwością dostosowania do wielkości firmy, a intuicyjny interfejs jest niezwykle wygodny w użytkowaniu.

Partnerstwo Resert2 - SAP

Na mocy umowy podpisanej 30.12.2004 firma RESET2 została partnerem SAP w zakresie rozwiązań komplementarnych (SAP Software Partner) i stworzyła system płacowo-kadrowy R2płatnikSBO zintegrowany z systemem SAP Business One.

SAPSoftwarepartner

Firma SAP jest uznanym światowym liderem wśród dostawców oprogramowania biznesowego dla firm ze wszystkich branż i sektorów gospodarki. SAP jest największym producentem oprogramowania do obsługi wewnętrznych procesów w organizacjach i trzecim co do wielkości dostawcą oprogramowania na świecie. Oprogramowania SAP używa 12 milionów użytkowników w 88 tys. instalacji na całym świecie. SAP zatrudnia obecnie blisko 30 tys. osób w ponad 50 krajach. W Polsce SAP jest obecny od 1995 roku.
SAP jest producentem systemu SAP Business One - nowoczesnego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie firmą.

Dzięki współpracy SAP i RESET2 opracowały wspólną ofertę dla firm. System SAP Business One w połączeniu z R2płatnikSBO stanowi kompletny system do zarządzania przedsiębiorstwem.