Rozszerzenia (Addony)

Rozszerzenia SAP Bussines One 


Aplikacja jest uruchamiana przez przeglądarkę. Uzyskujemy dostęp w dowolnym miejscu poprzez urządzenie mobilne do odpowiednich modułów systemu SAP Business One: sprzedaży, szans sprzedaży, gospodarki materiałowej i modułu serwisowego zaimplementowanych w SAP Business One.
Przeznaczona jest głównie dla pracowników, którzy muszą mieć dostęp do systemu niezależenie od lokalizacji. Funkcjonalność systemu pozwala na pełną ewidencję  ofert, zleceń sprzedaży, zgłoszeń serwisowych oraz dziennika i kalendarza działań. Istnieje także możliwość wprowadzania danych podstawowych o nowych partnerach handlowych, jak i ich modyfikacja.
CRM

MARKET jest systemem sprzedaży w pełni zintegrowanym z systemem SAP Business One.

Aplikacja powinna być używana wszędzie tam, gdzie duże znaczenie ma szybkość wystawiania dokumentów sprzedaży, zarówno detalicznej jak i hurtowej.

Współpraca z większością standartowych skanerów kodów kreskowych pozwala na szybkie wyszukiwanie Partnerów Handlowych oraz towarów, co maksymalnie redukuje czas potrzebny na wystawianie dokumentów.

MARKET spełnia wszystkie wymogi jakie stawiane są dzisiejszym aplikacjom sprzedaży i stanowi w pełni zintegrowany z SAP Business One. moduł sprzedaży.

 • dodanie dokumentu faktury sprzedaży,
 • wybór typu dokumentu (paragon, faktura),
 • automatyczne dodawanie płatności do faktury, ERPAssets
 • wybór metody płatności (gotówka, karta płatnicza),
 • generowanie raportów kasowych (szczegółowych i zbiorczych),
 • tworzenie dokumentów KP,
 • tworzenie dokumentów KW,
 • sprawdzanie danych podstawowych Partnera Handlowego wraz z historią sprzedaży,
 • sprawdzanie danych podstawowych towarów,
 • wyszukiwanie towarów i Partnerów Handlowych przy pomocy skanerów kodów kreskowych,
 • obsługa cen specjalnych.
 • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
 • wydruk ewidencji wyposażeniaSABFISK to aplikacja współpracująca z drukarkami fiskalnymi.

Dzięki integracji z systemem SAP Business One 2007 program SABFISK może automatycznie fiskalizować wybrane dokumenty wystawione z poziomu systemu SAP Business One.

Program poza obsługą standardowych dokumentów sprzedaży obsługuje także zaliczki i rozliczenia zaliczek.


Oprogramowanie SABKD to aplikacja wspomagająca zarządzanie gospodarką magazynową, przeznaczona do tworzenia i edycji dokumentów magazynowych na kolektorach z systemem Microsoft Windows CE.

Kolektory danych tego typu, w odróżnieniu od wcześniejszych kolektorów znakowych zwiększają możliwości wprowadzania, edycji i prezentacji danych. Kolorowe wyświetlacze QVGA z obsługą dotykową i technologia okienkowa, pozwalają wyposażyć kolektor w nowe niedostępne dotychczas funkcje.

W odróżnieniu od kolektorów znakowych, które są w zasadzie, skanerami wyposażonymi w niewielką pamięć, kolektory windowsowe to przenośne komputery z wbudowanymi wysokiej jakości skanerami, urządzeniami łączności bezprzewodowej typu Bluetooth i WiFi oraz znacznie powiększoną pamięcią danych.

To co wyróżnia aplikację SABKD jest pełna integracja z systemem SAP Business One oraz możliwość rozbudowy funkcjonalności wg wymagań klienta.


 

Funkcjonalność i Środowisko

Podstawowe funkcje programu SABKD:
 • Pobieranie bazy towarowej z programu SAP Business One.
 • Skanowanie kodów na produktach.
 • Wysyłanie zeskanowanej bazy do programu SAP Business One.
 • Sprawdzanie aktualnego stanu magazynowego skanowanych towarów.
 • Weryfikacja cen skanowanych towarów.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji.
Program SABKD jest oprogramowaniem, które można instalować, w zasadzie na każdym kolektorze, wyposażonym w system operacyjny MS Windows CE 5.0.

Jednak, ze względu na duży zakres zmienności parametrów poszczególnych modeli oraz na różnice sposobu obsługi skanerów, połączeń z komputerem, oferujemy pełne wsparcie podczas preinstalacji oprogramowania na wybranym modelu kolektora.

 Uczyń Swój biznes bardziej dochodowym

 • Zwiększ produktywność,
 • Zmniejsz koszt wytworzenia,
 • Zwiększ gotowość zapasów,
 • Zredukuj zbędne zapasy.

 


SABProdOne - szybkie, ergonomiczne stanowisko produkcyjne.

Add-on dostarcza aktywnego wsparcia w bieżących procesach produkcyjnych, a także w czasie kiedy firma dostosowuje sie do nowych procesów w działaniach produkcyjnych.

 System SABProdOne to w pełni zintegrowana z systemem SAP Business One aplikacja do obsługi stanowisk produkcyjnych. Wykorzystanie obu aplikacji dostarcza wyczerpującego rozwiązania do zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem produkcyjnym. Dzięki zastosowaniu unikatowego interfejsu użytkownika system jest bardzo łatwy w obsłudze i znacznie przyśpiesza rejestrację poszczególnych działań i etapów występujących w procesie produkcyjnym. Dodatkowym atutem systemu SABProdOne jest możliwość instalacji i działania na terminalach z panelami dotykowymi, co sprawia, że stanowisko produkcyjne staje się bardziej ergonomiczne.

Szybkie logowanie

Dzięki zastosowaniu kart zbliżeniowych logowanie do aplikacji może przebiegać bez użycia klawiatury.

 

Dostosowane widoki

Podczas logowania system może sprawdzać domyślne stanowisko oraz maszynę danego pracownika i automatycznie dostosować widok zakładek (etapów) produkcyjnych. Widok ekranu głównego systemu SABProdOne jest podzielony na kilka stref. Poza informacjami o aktualnie zalogowanym użytkowniku dostępna jest między innymi lista zawierająca aktualne zlecenia produkcyjne znajdujące się na konkretnym etapie, ekranowa klawiatura numeryczna oraz szczegółowe informacje dotyczące zlecenia. Wyszukiwanie zleceń produkcyjnych zostało przyśpieszone poprzez zastosowanie skanerów kodów kreskowych. Wszystkie operacje związane z wybranym zleceniem produkcyjnym są aktualizowane w trybie on-line. Kończąc etap 1 danego zlecenia produkcyjnego następuje przeniesienie ilości zakończonej w etapie 1 do etapu 2.


Pełna integracja z SAP Business One

Wszystkie operacje wykonywane poprzez system SABProdOne mają swoje odzwierciedlenie w systemie SAB Business One. Zlecenia produkcyjne wprowadzane poprzez system SAP Business one po zatwierdzeniu automatycznie wyświetlone zostają w pierwszym etapie danego wyrobu.


Idealne dopasowanie

System SABProdOne został zaprojektowany z myślą o firmach o produkcyjnym profilu działalności. Integracja technologii SAP Business One z SABProdOne dostarcza wyczerpującego rozwiązania do zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem produkcyjnym. Jest rozwiązaniem kompleksowym, skonfigurowanym pod produkcję, opartym na otwartym, przyszłościowym systemie, a przede wszystkim elastycznym – umożliwiającym zmiany pod konkretną specyfikację produkcyjną.

Systemowe wsparcie dla produkcji

Kontrola procesów biznesowych dla małych i średnich przedsiębiorstw może być ułatwiona dzięki modułowi Produkcji, stworzonemu po to, by sprawniej i efektowniej zarządzać procesami produkcyjnymi w firmie. Takie rozwiązanie pozwala dbać o opłacalność produkcji poprzez wykorzystanie narzędzi wspomagających monitorowanie i rejestrowanie ruchu towarów, optymalizację i nadzór poziomu zapasów czy dbanie o terminowość dostaw. Moduł SAP B1 Produkcja daje także możliwość wyeliminowania kwestii wyczerpania zapasów. Planowanie kolejnych kroków staje się dużo łatwiejsze – system stale wspiera wdrażanie produkcji, pozwalając monitorować postępy, a w razie potrzeby umożliwia szybką reakcję. Moduł dba również o elastyczność działań i oferuje najlepsze metody przepływu pracy.

Funkcjonalność systemu

Rozwiązanie proponowane przez SAP B1 Produkcja to m.in.:

 • skuteczniejsze zarządzanie magazynami oraz lokalizacjami, z opcją integracji z MRP,
 • profesjonalne harmonogrowanie przy użyciu wizualizacji graficznej,
 • analiza kosztów związanych ze zleceniami produkcyjnymi, dopasowana do indywidualnych potrzeb,
 • wieloetapowa kontrola jakości wykonywana przy pomocy specjalistycznych testów,
 • monitorowanie i planowanie grup zasobów, możliwe dzięki narzędziom Produkcji SAP Business One,
 • analiza wydajności i zdolności produkcyjnej,
 • - elastyczny konfigurator produktu, ułatwiający kreowanie ofert handlowych przy wielowariantowych produktach,
 • prosta kalkulacja kosztów, związanych z użytkowanie maszyn czy sprzętów,
 • stały dostęp do aktualizowanych danych poprzez każde urządzenie mobilne z przeglądarką internetową,
 • rejestrowanie danych i czasu pracy, umożliwiające ciągłą kontrolę nad stanem zaawansowania prac,
 • wspomaganie procesów sprzedaży.

System Produkcji SAP Business One to idealne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa – zapewnia rozwój i wspiera procesy zarządzania działalnością, dzięki czemu przyczynia się do zwiększenia efektywności produkcji na każdym etapie. Metody wykorzystywane przez moduł pasują do większości branż, a nowoczesne podejście gwarantuje usprawnienie pracy.
SABEDI jest aplikacją serwisową pozwalającą w trybie online wprowadzać, aktualizować, zamykać obiekty systemu SAPBusiness One.

Za jej pomocą można importować dokumenty, dane podstawowe oraz inne obiekty z programów zewnętrznych.

SABEDI jest napisany w technologii SDK DI . Dzięki temu wszystkie pola systemu SAP B1 (łącznie z polami dodatkowymi użytkownika) są obsługiwane bez względu na indywidualną parametryzację systemu.

Najczęściej wykorzystywane do obiektów:
 • Dodanie dokumentu faktury sprzedaży,
 • Import bilansu otwarcia towarów,
 • Import bilansu otwarcia kontrahentów,
 • Import danych towarów,
 • Import danych Kontrahentów
 • Dodanie dokumentu zlecenia sprzedaży,
 • Import cenników,
 • Import zgłoszenia serwisowego,
 • Import dokumentów PZ
 • Import dokumentów WZ,
 • Import zapisów księgowych.