Nowoczesne rozwiązania

Nowoczesne rozwiązaniaNowoczesny klient jest najlepiej poinformowany – wystarczy
kilka kliknięć myszką, żeby poznać wszystkich potencjalnych
dostawców i porównać oferowane ceny.
Jak wyróżnić się w tych warunkach na tle konkurentów?
Decyduje szybkość działania, doskonała obsługa i wyczerpujące
informacje o klientach. W tym celu stworzono SAP Business
One. Zapewnia on Państwu wgląd w historię klientów opatrzoną
komentarzami dodanymi przez pracowników działu sprzedaży.
Pozwala to zapewnić prawidłową obsługę nawet wówczas, gdy
doradca klienta jest na urlopie.
Oczywiście znajdują się tu też informacje pochodzące z innych
obszarów przedsiębiorstwa – widać, które faktury nie zostały
jeszcze rozliczone i za pomocą jednego kliknięcia można
uzyskać wgląd w historię osiągniętych obrotów.
Co więcej, mamy przegląd najważniejszych wskaźników
sprzedaży. Pozwala to na tworzenie rzetelnych prognoz.

Korzyści:
• Wyróżnienie na tle konkurencji.
• Większe obroty dzięki znajomości potrzeb  
i doskonałej obsłudze klienta.
• Odkrywanie nowych szans biznesowych.
• Szybsze podejmowanie decyzji sprzedażowych.