Funkcje SAP Business One

Kluczowe funkcjonalności SAP Business One 

Finanse Sprzedaż Serwis
• Plan kont
• Zapisy księgowe
• Szablony księgowe
• Transakcje okresowe
• Kurs wymiany wielu walut
• Raporty finansowe
• Budżetowanie
• Księgowość kosztowa
• Dowolne okresy sprawozdawcze
• Płatności przychodzące
• Płatności wychodzące
• Zlecenia płatności
• Wyciągi bankowe
• Czeki
• Karty kredytowe
• Odroczone płatności
• Rozliczanie rozrachunków
• Środki trwałe
• SEPA
• Zarządzanie szansami
• Zarządzanie kontaktami
• Zarządzanie działaniami
• Kalendarz
• Zarządzanie kampanią
• Umowy ramowe
• Oferty
• Zlecenia sprzedaży
• Dokumenty WZ
• Zwroty
• Faktury
• Monitowanie
• Cenniki w wielu walutach
• Ceny specjalne
• Rabaty okresowe i wg ilości
• Zarządzanie bazą klientów
• Obliczanie zysku brutto
• Integracja z Microsoft Office
• Zarządzanie umowami serwisowymi
• Planowanie obsługi serwisowej
• Śledzenie kontaktów z klientami
• Kartoteka urządzenia
• Pulpity serwisowe
• Umowy serwisowe
• Mobilne interakcje
• Okresowe sprawozdania
• Integracja z kartotekami pracowników
• Baza wiedzy o rozwiązaniach
• Kalendarz serwisowy
• Zarządzanie telefonami serwisowymi
Zakupy Magazyny Produkcja

• Zlecenia zakupu
• Oferty zakupu
• Zapytania ofertowe przez sieć
• Zamówienia zakupu
• Dokumenty PZ
• Zwroty zakupów
• Faktura zakupu
• Faktura rezerwująca zakupu
• Anulowanie faktury zakupu
• Faktura zaliczkowa zakupu
• Koszty dostawy
• Intrastat
• Import transakcji
• Workflow
• Zarządzanie materiałami
• Zapytania o materiały
• Cenniki
• Przyjęcie na stan magazynu
• Wydanie z magazynu
• Transakcje magazynowe
• Zarządzanie numerami seryjnymi
• Zarządzanie partiami
• Listy pobrań
• Transakcje cykliczne
• Śledzenie stanu magazynu
• Lokalizacja towaru w magazynie
• Wielopoziomowe jednostki miary
• Inwentaryzacja magazynu
• Materiały
• Zestawy
• Zlecenia produkcyjne
• Wydanie do produkcji
• Przyjęcie z produkcji
• Pulpity produkcyjne
• Zaawansowane definicje kont
• Zarządzanie cyklem życia produktu
• Kalkulacja kosztów dla materiału
• Prognozowanie
• Kreator MRP
• Dostawa bezpośrednia
• Zamówienia produkcji
• Raport rekomendacji