Wdrożenia systemów
Czym są systemy SAP - ERP

Czym są systemy SAP - ERP

Szybkie wdrożenie

SAP Business One pozawala na krótki czas prac wdrożeniowych dzięki metodyce zorientowanej na procesy biznesowe. Po ustaleniu reguł biznesowych wdrożenie następuje bardzo szybko. Wznowienie działalności w nowym środowisku możliwe jest zwykle już po kilku tygodniach.

Przewodnik wdrożenia ułatwia optymalizację procesu. Zawiera on wzorce, które można wykorzystać jako modele. Istnieje możliwość skonfigurowania wzorców, tak aby uwzględniały specyficzne wymagania organizacji.

Koncepcja metodyki opisuje kompletny proces wdrożenia. W przypadku wdrażania części funkcjonalności można pominąć pewne etapy.

W celu zapewnienia płynnego i efektywnego procesu wdrożenia użytkownicy powinni wykorzystywać wszystkie materiały pomocnicze dostarczone wraz z tą koncepcją metodyki dotyczące:

•    inicjalizacji systemu

•    konfiguracji kont Księgi Głównej

•    migracji danych podstawowych i bilansów otwarcia.

Wdrożenia systemów SAP - ERP


 Skontaktuj się z nami


APOGIT SP.Z.O.O.
Cyprysowa 42, 55-093 Kiełczów

TEL. 71 723-76-82

WSPARCIE: serwis@apogit.pl
MARKETING: marketing@apogit.pl
BIURO: biuro@apogit.pl