Szkolenia SAP Business One

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę z systemem SAP Business One.

O szkoleniu:

Ma ono na celu zaprezentowanie podstawowych funkcjonalności i narzędzi systemu, umożliwiających zarządzanie potencjałem biznesowym. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z budową systemu i możliwościami jego nawigacji. Omówione zostaną m.in.:

 • tryb pracy z oknami,
 • wewnętrzna komunikacja,
 • kartoteki partnerów handlowych,
 • kartoteki towarów,
 • dodawanie dokumentów,
 • podstawowe możliwości poszczególnych funkcjonalności
 • oraz raportowania i zapytań w systemie.
   

Czas trwania: 2 dni
Miejsce szkolenia: Wrocław

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujacych w poszczególnych modułach systemu:
Administracja; CRM; Sprzedaż; Logistyka; Księgowość; Produkcja; Serwis;

O szkoleniu:

Administracja:

 • tworzenie dodatkowych pól na dokumentach,
 • nadawanie uprawnień użytkownikom
 • czy też zarządzanie alarmami.

Ponadto przedstawiane są funkcjonalności systemu umożliwiające konfigurację i tworzenie zapasowych kopii danych oraz definiowanie kursów wymiany walut. Po odbyciu tych warsztatów, uczestnicy nabywają umiejętności pozwalające lepiej dostosować parametry systemu do potrzeb swojej firmy.

CRM:
Na Customer Relationship Management składa się zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Szkolenie w tym zakresie ma na celu zaprezentowanie narzędzi dostarczanych przez system, umożliwiających zarządzanie potencjałem biznesowym. Jego uczestnicy nabywają umiejętności definiowania schematu etapów działań marketingowych, analizy prognoz szans sprzedaży oraz zarządzania danymi partnerów handlowych w sposób efektywny.

Sprzedaż:
W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu sprzedaży poprzez poznanie wszystkich funkcjonalności oraz możliwości systemu dot. tego procesu. Oprócz standardowej wersji SAP przeznaczonej na komputer, pokazana zostanie również praca na systemie za pomocą narzędzi mobilnych, takich jak smartphone czy tablet, co jest szczególnie cenione przez handlowców często będących w terenie.

Logistyka:

Podczas szkolenia jego uczestnicy zapoznają się z procesami logistycznymi i konfiguracją systemu pod kątem obsługi magazynu, co pozwoli na lepsze zrozumienie i wykorzystywanie funkcjonalności systemu zarówno w swojej firmie, jak i w kontaktach z klientami.

Szkolenie przygotowuje uczestników do opisywania i realizowania typowych procesów stosowanych w logistyce oraz konfigurowania ich pod kątem wymogów firmy. Po zakończonym kursie każdy uczestnik będzie potrafił modelować procesy międzymagazynowe, zarządzać w sposób efektywny towarami a także wykorzystywać dostępne narzędzia w sposób świadomy.

Księgowość:

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają m.in.:

 • umiejętności wystawiania dokumentów handlowo-magazynowych,
 • rozliczania kontrahentów,
 • zakładania kart towarów i kontrahentów,
 • przeglądania zestawień i raportów.

W trakcie trwania szkolenia uczestnicy zapoznają się z procesami księgowości i procesami bankowymi oraz ich konfiguracją, dzięki czemu mają możliwość lepszego wykorzystania funkcjonalności systemu.

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik będzie przygotowany do zarządzania procedurami obrachunkowymi, operowania transakcjami bankowymi, czy też sporządzania raportów finansowych poprzez SAP Business One.

Produkcja:
Odbycie tego kursu pozwala na lepsze poznanie procesów związanych z produkcją towarów a tym samym lepszą i bardziej efektywną ich realizację w SAP. Podczas szkolenia jego uczestnicy zobaczą jak tworzyć raporty związane z gospodarką materiałową, jak dokonywać inwentaryzacji czy też jak definiować drzewa produktu.

Serwis:

Pozwala na zapoznanie się z procesami obsługi Serwisu m.in.:

 • rejestracja zgłoszeń serwisowych,
 • ich monitorowanie,
 • terminowość wykonania
 • czy też obsługa reklamacji.

 

Czas trwania: 2 dni
Miejsce szkolenia: Wrocław

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które samodzielnie chcą rozszerzać i rozbudowywać funkcjonalność SAP Business One przy użyciu narzędzi dostarczanych przez producenta.

O szkoleniu:

Znajomość SDK umożliwia wydobycie maksymalnego potencjału systemu SAP Business One poprzez dopasowanie go do specyficznych potrzeb użytkownika, automatyzację wielu procesów biznesowych oraz integrację z aplikacjami zewnętrznymi.

Podczas szkolenia uczestnicy nabywają umiejętności dodawania nowych pól i tabel, tworzenia własnych list wyboru, definiowania reguł walidacji pól, konfigurowania alarmów, modyfikowania procesów biznesowych i wiele innych.

SAP Crystal Reports umożliwia tworzenie zaawansowanych raportów zawierających czytelne wykresy i elementy graficzne. Dzięki temu użytkownik ma szansę dokonać skutecznej analizy informacji biznesowych.

Raporty wykonane w SAP Crystal Reports mogą być uruchamiane i wyświetlane we własnych aplikacjach (dzięki dostarczanym komponentom programistycznym), a publikowane za pośrednictwem  bezpiecznej platformy webowej SAP Crystal Reports Server lub automatycznie rozsyłane pocztą elektroniczną w dogodnym dla odbiorcy formacie.

Czas trwania: 3 dni
Miejsce szkolenia: Wrocław