Dodatki
 • SAP 9.x - instalacja i pomoc w konfiguracji rozwiązania dostarczanego przez SAP.
 • SAP 8.82 - własne rozwiązanie JPK-VAT pozwalające na bezproblemowe wygenerowanie poprawnych plików xml.
 • VAT-7(17), VAT-27(2), VAT-UE(4) dla SAP 9.x oraz 8.82.
 • wszelkie inne deklaracje - na życzenie.
 • Automatyczne tworzenie żądanych dokumentów - na potrzeby specyficznych procesów biznesowych realizacja wielu żądanych funkcjonalności (np. generowanie skomplikowanych drzew produkcji, automatyczne wystawianie faktur, zapisów księgowych w reakcji na wystawiony dokument dowolnego typu).
 • Integracja z zewnętrznymi systemami - wykorzytanie z pełnej funkcjonalności SAP w połączeniu ze specjalistynymi systemami zewnętrznymi, możliwość centralnego gromadzenia danych w SAP wraz z żądanym raportowaniem. 
Funkcje dodatku:
 • sprawdzanie aktywność numeru VAT nadanego przez Państwo Członkowskie UE (baza VIES),
 • weryfikacja czy podmiot jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (baza Ministerstwa Finansów),
 • import danych adresowych (z GUS - Baza Internetowa Regon),
 • historia przeprowadzonych weryfikacji,
 • możliwość zablokowania wprowadzania dokumentów zakupowych dla kontrahentów bez aktualnej weryfikacji.
Ważne: wszystkie kontrole przeprowadzane są na podstawie NIP na kartotece kontrahenta.

Funkcje dodatkowe:
 • możliwość automatycznego przepisania danych adresowych pobranych z GUS do adresu odbiorcy faktury,
 • blokada wprowadzania dokumentów dla niezweryfikowanych kontrahentów,
 • raport Historia zapytań VIES, VAT, GUS,
 • wydruk potwierdzenia weryfikacji.
Główne zalety stosowania wydruków Crystal Reports for SAP Business One:
 • jeden szablon dla wszystkich rodzajów dokumentów sprzedażowych (FV, Kor FV, WZ, Zlecenie Sprzedaży, Oferta),
 • przygotowanie profesjonalnej Oferty (zdjecia, warunki specjalne, warianty),
 • wielojęzyczność w zależności od wybranego języka na dokumencie,
 • kwoty słownie w dowolnym języku,
 • wydruku raportów księgowych zgodnych z ustawami obowiązujacymi w Polsce.
W zależności od potrzeb biznesowych integracja umożliwia w pełni zautomatyzowaną funkcjonalność zasilania aplikacji w chmurze danymi z systemu transakcyjnego SAP B1.
Realizacja funkcjonalności płatności podzielonej. Funkcja realizuje generowanie plików paczek do banków dla SAP od wersji 8. Opcjonalnie możliwość ręcznej modyfikacji kwoty VAT.