Funkcje SAP Business One
Funkcje SAP Business One

Funkcje SAP Business One

 • Przeciągnij i skojarz - istotne związki pomiędzy danymi można podejrzeć poprzez przeciąganie danych, o których chce się otrzymać więcej wiadomości, ustawianie ich ponad innymi danymi i wyciąganie z nich więcej szczegółów.
 • Indywidualne skróty klawiaturowe i wygląd - każdy użytkownik może samodzielnie zdefiniować własne skróty klawiaturowe oraz zmienić wygląd menu programu, układ kolumn w tabelach, a nawet zmienić nazwy pól i dodać kolejne, łatwo dostosować pod swoje potrzeby kwerendy, raporty i wydruki. Ten system ERP umożliwia budowanie raportów i wydruków metodą przeciągnij i upuść.
 • Integracja z innymi aplikacjami - możliwa jest integracja przez API. Udostępniany jest standardowy zestaw do tworzenia oprogramowania (SDK) składający się z obiektów biznesowych wielokrotnego użytku i narzędzi do indywidualnego dostosowywania interfejsu użytkownika, co umożliwia dopasowanie SAP Business One do specyficznych potrzeb danej gałęzi przemysłu i firmy. System jest obustronnie zintegrowany z Microsoft Word, Excel i Outlook.
 • Bogate materiały szkoleniowe - prócz pomocy kontekstowej i standardowej dokumentacji w języku polskim, dla użytkowników systemu SAP, przygotowano platformę e-learningową z filmami szkoleniowymi oraz forum pozwalające na wymianę doświadczeń.
 • Zasoby ludzkie - przechowuje informacje o każdym pracowniku, umożliwiając tym samym zarządzanie tymi danymi.
 • Automatyczne powiadomienia i obieg dokumentów - pozwala zdefiniować własne alerty i unikalne procesy obiegu informacji poprzez ustanowienie zatwierdzeń, procedur i kroków automatycznie wykonywanych przy zajściu określonego wydarzenia.
 • Okna i raporty - upraszcza tworzenie intuicyjnych raportów i okien dla każdego aspektu działalności firmy, włączając w to Klientów i dostawców, sprzedaż, obieg gotówki, księgowość, stany magazynowe, raporty finansowe, cenniki oraz działania z Klientami.
 • Zarządzanie uprawnieniami - pozwala w dowolny sposób zdefiniować zakres uprawnień dla użytkowników systemu i dostęp do danych, z możliwością wskazania typu danych, a nawet wartości.
 • Zarządzanie sprzedażą - obejmuje cały proces sprzedaży wraz ze wszystkimi jego fazami. Śledzenie działań powiązanych ze sprzedażą, ich analiza i przewidywanie potencjalnego przychodu. Umożliwia monitorowanie i analizę działań powiązanych ze sprzedażą za pośrednictwem okien i raportów sprzedaży.
 • Zarządzanie relacjami z Klientami za pomocą strony internetowej - pracownicy działu sprzedaży mogą uzyskać dostęp do danych Klientów za pośrednictwem Internetu.
 • Integracja z Microsoft Outlook - umożliwia importowanie danych Klientów z SAP Business One do listy kontaktowej Microsoft Outlook. Wpisy i zadania wprowadzone do kalendarza SAP Business One mogą być synchronizowane z listą zadań Microsoft Outlook.
 • Obsługa i wsparcie Klienta - umożliwia działowi obsługi i wsparcia Klienta administrowanie gwarancjami, umowami serwisowymi, rozmowami telefonicznymi oraz śledzenie wszystkich interakcji z Klientami.
 • Biuro obsługi Klientów poprzez przeglądarkę internetową - Klienci mogą wprowadzać zapytania lub zlecenia serwisowe i sprawdzać stan zamówień/zleceń w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony internetowej. Można również udostępnić Klientom bazę wiedzy lub dokumenty do pobrania.
 • Zarządzanie kontaktami z partnerami biznesowymi - usprawnia zarządzanie danymi resellerów i partnerów w celu śledzenia działań przedsprzedażowych, włączając w to profile, podsumowania kontaktów, bilanse i analizę sprzedaży.
 • Zarządzanie sprzedażą - obejmuje cały proces sprzedaży wraz ze wszystkimi jego fazami. Śledzenie działań powiązanych ze sprzedażą, ich analiza i przewidywanie potencjalnego przychodu. Umożliwia monitorowanie i analizę działań powiązanych ze sprzedażą za pośrednictwem okien i raportów sprzedaży

 • Sprzedaż i dostawa - wspomaga tworzenie cenników, wprowadzanie zamówień Klientów, tworzenie dostaw, aktualizację stanu zapasów oraz zarządzanie wszystkimi fakturami i należnościami od odbiorców - faktura jest automatycznie powiązana z odpowiednim zapisem księgowym. Pomaga w organizacji i zarządzaniu dostawami dla Klientów. Umożliwia automatyczne informowanie Klienta o stanie realizacji zamówień poprzez e-mail lub SMS.
 • Handel elektroniczny - umożliwia założenie jednego lub kilku sklepów internetowych w pełni zintegrowanych z magazynem i działem finansowym, obejmującego katalog internetowy, koszyk, obsługę zamówień, narzędzia konfiguracyjne oraz usługi dla Klientów. Alternatywą dla sklepu internetowego jest stworzenie katalogu produktów on-line lub platformy zamówień on-line dla partnerów biznesowych, która może działać w kilku wersjach językowych.
 • Zaopatrzenie - wspiera zarządzanie umowami ze sprzedawcami i transakcjami, włączając w to wystawianie zamówień zakupu, uaktualnianie stanów magazynowych, obliczanie wartości towarów importowanych, zwroty i udzielanie kredytów oraz obsługę płatności.
 • Zarządzanie stanem magazynowym - wspomaga transfery pomiędzy magazynami, zapewnia obsługę operacji magazynowych, poziomów zapasów, pozycji, cenników, umów dotyczących cen specjalnych - wszystko całkowicie zintegrowane z obszarem sprzedaży i zakupów. Integruje się z magazynowymi urządzeniami peryferyjnymi. Możliwa jest też obsługa magazynów wysokiego składu.
 • Planowanie i zarządzanie produkcją - wspomaga zarządzanie zapotrzebowaniami materiałowymi poprzez kreatory umożliwiające definiowanie scenariuszy w pięciu łatwych krokach oraz przewidywanie zapotrzebowania w oparciu o prognozy. Zaawansowana produkcja dodatkowo umożliwia harmonogramowanie do przodu i wstecz w oparciu o wykresy Gantta, z możliwością przeplanowywania. Począwszy od kompletacji, system obsługuje wszystkie typy produkcji. Na bieżąco kontroluje obciążenie maszyn i umożliwia dokładną kontrolę kosztów wytworzenia. Zawiera standardowy interfejs dla aplikacji (CAD) oraz dla rozwiązań do pobierania danych produkcyjnych i ich magazynowania (PDA).
 • Zarządzanie projektami - wspomaga zaawansowane planowanie i zarządzanie projektami, obsługuje cały obieg dokumentów począwszy od projektu do wbudowanych analiz biznesowych, ewidencjonuje koszty i zapewnia zdalny dostęp.

SAP Business One w pełni wspiera prowadzenie księgowości w małych i średnich firmach zgodnie z polskim ustawodawstwem, o czym świadczy Rekomendacja Stowarzyszenia Głównych Księgowych w Polsce.

 • Księgowość - obsługuje wszystkie transakcje finansowe, prowadzenie Księgi Głównej, wpisy do księgi przychodów/rozchodów, tworzenie kont i zarządzanie nimi, wprowadzanie pozycji księgowych i wyszukiwanie wpisów, tworzenie dokumentów tymczasowych, obliczanie różnic kursowych i budżetowanie.
 • Budżet - obsługuje tworzenie budżetu, alokację i dystrybucję. Funkcjonalność obejmuje śledzenie budżetu, raportowanie i alerty (powiadomienia) powiadamiające odpowiednich użytkowników, jeżeli transakcja przekracza miesięczny lub roczny limit budżetowy.
 • Operacje bankowe - obsługuje wszystkie transakcje bankowe, takie jak wpływy gotówkowe, czeki, depozyty, płatności zaliczkowe, płatności kartą kredytową i uzgodnienia stanu kont. Możliwa jest też współpraca z systemami homebankingowymi - wysyłanie poleceń przelewów i zaczytywanie wyciągów bankowych.
 • Raportowanie finansowe - pomaga w definiowaniu centrów zysku i czynników kosztów oraz generowaniu rachunków zysków i strat dla firmy, a nawet dla każdego centrum/projektu. Łatwe w użyciu raporty finansowe, obejmują również bilanse, analizę przepływów gotówkowych, raporty transakcyjne, zestawienia okresowe oraz raporty budżetowe. 


Skontaktuj się z nami


APOGIT SP.Z.O.O.
Cyprysowa 42, 55-093 Kiełczów

TEL. 71 723-76-82, KOM: 669-982-295

WSPARCIE: serwis@apogit.pl
MARKETING: marketing@apogit.pl
BIURO: biuro@apogit.pl